Wat houdt de wetswijziging voor betalingstermijnen in?

Als b2b-ondernemer ken je vast het probleem van (te) late betalingen. Zeker als je als kmo factureert aan een groter bedrijf, is het vaak lastig om je betaaltermijn te laten respecteren. In principe kan je wel verwijlinteresten aanrekenen, maar in de praktijk gebeurt dat weinig. De wet van betalingsachterstand van 2 augustus 2002 wil daarom het betaalgedrag tussen ondernemingen verbeteren en kmo’s beter beschermen.

Beperking van contractvrijheid?

Grote ondernemingen die hun machtspositie gebruiken om langere betalingstermijnen te eisen van kmo’s … Het komt helaas te vaak voor. Kleine ondernemingen fungeren zo in feite als kredietverstrekkers, met liquiditeitsproblemen tot gevolg. Met die unfaire tactiek wil deze wet dus komaf maken. Concreet gaat het om een verstrenging van de huidige regelgeving én een wegwerking van de achterpoortjes. Deze wet trad in voege op 1 februari 2022.

Welke betalingstermijnen?

Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is voortaan niet meer toegestaan. Zelfs als een langere termijn in een contract staat, wordt dit niét aanvaard maar geldt er automatisch een termijn van 30 dagen. Ook als er geen schriftelijke afspraak is, wordt een termijn van 30 dagen toegepast. Enkel in specifieke sectoren is een uitzondering mogelijk.

Een contract over de ontvangstdatum van de factuur is evenmin toegelaten. Daardoor kan je de betalingstermijn niet langer ‘kunstmatig’ verlengen. Ook is het niet meer mogelijk om de betalingstermijn met een zogenaamde verificatieperiode van de goederen of diensten te verlengen.

Beter afdwingbaar?

Voorheen was een ingebrekestelling nodig om aanspraak te maken op verwijlinteresten. Nu zijn die intresten sowieso wettelijk verschuldigd bij laattijdige betaling, plús een forfaitair bedrag van 40 euro als invorderingskost. Stel dus dat een professionele klant je factuur niet binnen de termijn betaalt, dan beginnen de verwijlinteresten automatisch op te lopen bovenop het oorspronkelijke factuurbedrag en de forfaitaire vergoeding. Op die manier hoopt de wetgever te vermijden dat ondernemingen hun schuldeisers nog onder druk zetten om géén interesten aan te rekenen.

Onze tip? Zorg ervoor dat je facturen tijdig betaalt en wettelijk in orde bent: check je algemene voorwaarden en pas ze waar nodig aan.

Je vindt dit artikel ook terug in Sterck Magazine.