Burgerlijke aansprakelijkheid
Goederenrecht & eigendomsrecht
Privaat bouwrecht en aanneming

Het kantoor adviseert en begeleidt U in alle domeinen van het bouwrecht, zowel voor het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen, voor, tijdens en na het uitvoeren van bouwprojecten en dit voor alle bouwactoren (aannemers, bouwheren, architecten, projectontwikkelaars)

Handelsrecht

Bijstand en advies verlening inzake handelscontracten in alle domeinen waar een onderneming mee wordt geconfronteerd, B2B en B2C. Zowel tijdens de opmaak van de contracten evenals bij niet naleving ervan.

Adviesverlening op korte termijn, to the point en op maat van de individuele ondernemer.

Invordering

Bij wanbetaling van een klant dienen gepaste maatregelen genomen te worden om de betaling van de openstaande vordering te bekomen. Mits de juiste afspraken gemaakt worden zijn de invorderingskosten realistisch.

Strafrecht & strafprocesrecht

Bijstand op maat, ongeacht of u slachtoffer of verdachte bent. Strafrecht is meer dan misdrijven dewelke u dagelijks ziet verschijnen, zoals geweldplegingen, overvallen, drugsfeiten of diens meer. Ook financiële delicten, fiscale fraude of bedrieglijke faillissementen zijn verbonden met strafrecht.