Passie, gedrevenheid en realiteit!

De dossiers worden binnen het kantoor met behoorlijke vakkennis en een gedegen ervaring vanuit diverse invalshoeken bekeken, hetgeen een enorme meerwaarde geeft bij te nemen beslissingen en/of noodzakelijke maatregelen.

Om niet alleen ouders maar ook kinderen voldoende te kunnen bijstaan heeft mter. Jaeken de opleiding ‘bijzonder jeugdrecht’ genoten.

Bescherming van de minderjarige ten aanzien van de maatschappij, meer specifiek zijn positie in het gezin en de samenleving doch ook de bescherming van de maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend gedrag van jongeren leunt enorm aan bij de familiale materie.

U kunt bij mter. Jaeken aldus ook terecht voor talloze info met betrekking tot het jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen, met name een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing…

Verkeersrecht, Aansprakelijkheid
& verzekeringsrecht

Iedereen neemt deel aan het verkeer en een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo kunt u ongewild verdachte worden in een verkeerszaak.

Ook een forse snelheidsoverschrijding kan een strafzaak tot gevolg hebben of kan verdenking van rijden onder invloed ingrijpende consequenties hebben.

Het kantoor heeft ruime ervaring en levert bijstand in zowel strafrechtelijke als burgerlijke procedures.

Strafrecht & strafprocesrecht

Bijstand op maat, ongeacht of u slachtoffer of verdachte bent. Strafrecht is meer dan misdrijven dewelke u dagelijks ziet verschijnen, zoals geweldplegingen, overvallen, drugsfeiten of diens meer. Ook financiële delicten, fiscale fraude of bedrieglijke faillissementen zijn verbonden met strafrecht.

Ook voor andere
informatie en geschillen kan
u bij ons terecht

Onze uitgebreide kennis en ervaring beperkt zich niet tot echtscheidingen, jeugdcriminaliteit of nalatenschappen. Ook voor volgende zaken kan u bij ons terecht:

  • huurgeschillen
  • verkeersongevallen
  • strafrecht
  • invordering van facturen
  • handelsrecht
  • opvolging
  • ...

Begeleiding
bij echtscheiding,
verdeling, omgangsrecht,
onderhoudsplicht,...

Een echtscheiding is op mentaal vlak een uiterst moeilijk zaak, heeft op juridisch vlak heel wat mogelijke valkuilen en zorgt veel te vaak voor onvoorziene en ongewenste gevolgen. Daarom is een goede begeleiding uiterst belangrijk, en dit best vanaf het eerste ogenblik dat een echtscheiding zich aankondigt. Indien we u tijdig kunnen begeleiden, kunnen we de ongewenste gevolgen voor u tot een minimum beperken. We zorgen ondermeer voor een snelle behandeling, een goede omgangsregeling ivm de kinderen en een optimale boedelscheiding.

Ons kantoor is reeds meer dan 30 jaar voornamelijk betrokken in echtscheidingen, omgangsrecht, onderhoudsplicht, ... . We zorgen
ervoor dat onze cliënten met de beste zorgen omringd worden. We helpen u graag verder met uw zaak. Maak daarom vandaag nog een
afspraak!

Criminaliteit bij jongeren
vereist een specifieke
aanpak

Het onderwerp jeugddelinquentie is vandaag de dag meer dan ooit aan de orde. Recente tragische voorvallen van ‘zinloos geweld’ door en tegenover jongeren, tonen eens te meer aan dat dit een serieuze zaak is. Jeugdcriminaliteit kan vele vormen aannemen, van kleine diefstallen op school tot drugshandel, seksuele misdrijven of zelfs moord.
Zowel op school als in het gewone dagdagelijkse leven is de kans groot dat jongeren vroeg of laat met jeugddelinquentie geconfronteerd zullen worden. De oorzaak kan natuurlijk een problematische opvoedingssituatie zijn, maar kan ook elders liggen.

Wordt u met jeugdcrimininaliteit of problematische opvoedingssituaties geconfronteerd? Contacteer ons dan zo snel mogelijk, zodat we alle mogelijke oplossingen met u kunnen overlopen en een sterk dossier kunnen samenstellen.

Indien een nalatenschap
niet verloopt zoals u
verwacht...

Een overlijden is voor alle nabestaanden een droeve gebeurtenis. Om nog meer negatieve emoties te vermijden, is het belangrijk om
de nalatenschap goed te overdenken en tijdig in orde te brengen. We kunnen u in dit volledige traject begeleiden, van successieplanning
over aangifte van de nalatenschap tot vrijgave van banktegoeden, ...

Ook indien er onduidelijkheid of onenigheid zou bestaan in het kader van een erfenis zijn we uw beste partner. We staan u bij met raad en daad, en zetten al onze kennis en ervaring in om te zorgen dat het dossier op een eerlijke en rechtmatige manier afgehandeld wordt.